Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ