Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ