ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Παράταση σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ