Παρακαλούνται όσοι  καλλιεργούν Δημοτικές  εκτάσεις  στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Σερβίων, χωρίς να έχουν συνάψει συμφωνητικά με το Δήμο, να  επικοινωνήσουν με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων   έτσι ώστε  στη συνέχεια ο Δήμος να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.