Ο Δήμος Σερβίων ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν αναρτηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Ελευθερίας) τα πινάκια Εξέτασης Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου που, μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί στον Δήμο Σερβίων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τα παραπάνω πινάκια έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dservion.gr) καθώς και στην επίσημη σελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr).

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1464-1465

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1466-1467

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1468-1469

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1470-1471

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1472-1473

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1474-1475

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΑ 1476-1477

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8, ΠΙΝΑΚΙΟ 1478