Ανακοινώνεται ότι λόγω συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, ο οικισμός Φρουρίου θα υδροδοτείται προσωρινά μόνο από το παλιό δίκτυο.

Το πόσιμο νερό για την ύδρευση του οικισμού Φρουρίου θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση λόγω υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών που παρουσιάζει με υπέρβαση των εγκεκριμένων παραμετρικών τιμών.

                   Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα) μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

         Ο Δήμος Σερβίων στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας, θα παρέχει εμφιαλωμένο πόσιμο νερό στον οικισμό Φρουρίου, για όσο χρόνο υπάρχει η παραπάνω κατάσταση.

   Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ