Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια  ΠΑΓΕΤΟΣ, ΧΑΛΑΖΙ και ΚΑΥΣΩΝΑΣ στις καλλιέργειες των παραγωγών που αφορούν τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Αυλών, Γουλών, Ελάτης, Μεταξά, Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου, Τριγωνικού,  Πολυρράχου ,Πλατανορρεύματος.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 7-02-2022.

 Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί  τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί  με αυτά μπορεί  να  υποβάλλει  αίτηση επανεκτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ  στο  τηλέφωνο:

 24643 50123 Ανδρεάδου Χιονία