Προκειμένου να υπάρξει προστασία εξαιτίας του καύσωνα, στο Δήμο μας υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι στο Δημαρχείο και το Πολιτιστικό κέντρο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για διημέρευση και προσβάσιμοι τουλάχιστον κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.και  κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες