Ανακοινώνεται ότι λόγω των υδρευτικών έργων αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριγωνικού και της διαπίστωσης  συνεχών  θραύσεων, με πιθανή εισροή λυματολάσπης στο σύστημα, το πόσιμο νερό για την ύδρευση της Κοινότητας Τριγωνικού,  θεωρείται για προληπτικούς λόγους, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό (πόση, μαγείρεμα) μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Ο Δήμος  Σερβίων στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας, θα παρέχει εμφιαλωμένο πόσιμο νερό στην Κοινότητα Τριγωνικού, για όσο χρόνο διαπιστώνεται η παραπάνω κατάσταση.

Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ