Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, οι οικογένειες ή οι φροντιστές τους, καθώς και οι πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους τα ανωτέρω άτομα, για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, για οποιαδήποτε βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα κ.λ.π) ή για οποιοδήποτε απορία σχετικά με τη λοίμωξη του κορονοϊού, να απευθύνονται στην κοινωνική δομή του Δήμου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα:

  • «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΕΡΒΙΩΝ 2464 500 406 ή 6946468596, υπεύθυνος προγράμματος, Τσόλης Αχιλλέας, Κοινωνικός Λειτουργός.
  • «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2464 500 070 ή 6977054549, υπεύθυνη προγράμματος, Σταθοπούλου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός.