Με βάση το Σχέδιο  Δράσης  προετοιμασίας και ετοιμότητας για τη διαχείριση ενδεχόμενης υγειονομικής κρίσης λόγω του ιού COVID-19 για το Δήμο Σερβίων μετά την εισήγηση του γιατρού εργασίας του Δήμου για την δημιουργία συντονιστικού οργάνου για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω του ιού, συστήνεται επιτροπή για τον προαναφερόμενο σκοπό η οποία θα έχει τα παρακάτω μέλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ελευθερίου Χρήστος Δήμαρχος
Λαϊόπουλος Αλέξανδρος Ιατρός
Καραντάκος Παναγιώτης Ιατρός - Δημοτικός Σύμβουλος
Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος Ιατρός - Δημοτικός Σύμβουλος
Καργάκης Μιχαήλ Ιατρός εργασίας του Δήμου
Τσιαβή Πολυξένη Ιατρός
Θύμνιος Γεώργιος Φαρμακοποιός
Μαλογιάννη Πηνελόπη Μαία ΚΥ
Γκαραβέλας Θεόδωρος Διασώστης ΕΚΑΒ