Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Αποδοχή χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ