Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00 συνεδρίασε εκτάκτως  δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ