Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην κοινότητα Λευκάρων (αγροτεμάχιο 708), της επιχείρησης SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ