Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ