Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων στην Κοινότητα Τρανοβάλτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου) για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση - Συζήτηση για την αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ