Ο  Δήμος Σερβίων ενημερώνει ότι εκδόθηκε  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2857 τεύχος Β΄/13-07-20), Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.

Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ  ορίζονται τα ακόλουθα:

 Η Προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13-07-2020 έως και 31-07-2020 κατά τα αναφερόμενα στην από 13-07-2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής  Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του  κορωνoϊού COVID -19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19 της πραγματοποίησης εμποροπανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Ελευθερίου