Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ