Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2021 Κοινωφελούς Επιχείρησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ