Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου κοινότητας Λευκάρων του Δήμου Σερβίων» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζόδρομου στο Ο.Τ. 52 στα Σέρβια»

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βελβεντοὐ»

6. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Υδροδότηση των οικισμών Τριγωνικού και Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας».

7. Παράταση της χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

8. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

9. Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ14 και έγκριση υποβολής της πράξης «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

10. Υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» της Πρόσκλησης με τίτλο: «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ