Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» λόγω κατεπείγοντος
2.    Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ