Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων έτους 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ