Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Επικύρωση πρακτικών κλήρωσης ανάδειξης επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων και μελετών.

2. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ.

3. Απεντάξεις και τροποποιήσεις των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων - μελετών και υπηρεσιών στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ