Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ συνεδρίασε εκτάκτως δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 1124 αγροτεμαχίου για ανέγερση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ