Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: 

1. https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10381

2. https://youtu.be/hx4vDPJhd88

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση μελέτης βελτίωσης υφιστάμενης συμβολής αγροτικής οδού, επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3), ένα (1) χλμ. πριν την  είσοδο των Σερβίων, για την έγκριση «Εισόδου – Εξόδου οχημάτων», της Υπεραγοράς Τροφίμων “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. Επέκταση - χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων.
3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.
5. Τροποποίηση κατανομής ποσού επιχορήγησης από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
6. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στα Σέρβια.
7. Άνοιγμα λογαριασμών  σε πιστωτικό ίδρυμα για την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων  Δήμου Σερβίων.
8. Μακροχρόνια εκμίσθωση του αριθ, 96 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12.750 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος»  του πρώτου αναδασμού αγροκτήματος  Κοινότητας Πλατ/τος για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
9. Εγγραφή παιδιών στο ΚΔΑΠ Λιβαδερού και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022.
10. Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων.
11. Τροποποίηση της αρίθμ. 117/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ