ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14-09-2021

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάπτυξη λίμνης Πολυφύτου.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Σερβίων.

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού - τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ