ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-08-2021

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών Δήμου Σερβίων» ποσού 363.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 – Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σερβίων.

4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

5. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Βρεφονηπιακών , Παιδικών Σταθμών και Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο) Δήμου Σερβίων.

6. Διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).

7. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικού Λύκειου (ΕΠΑ.Λ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ