ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-07-2021

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου υφιστάμενων αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης».
2 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών
πόσιμου νερού του Δήμου Σερβίων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
3 Γνωμοδότηση για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ