Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνεδρίασε στις 13/05/2021 λόγω έλλειψης απαρτίας
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ