ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-05-2021 / ΜΕΡΟΣ 1

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-05-2021 / ΜΕΡΟΣ 2

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 19:30 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση Καμένου Σχολείου Σερβίων.

2. Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Σερβίων (λογότυπο).

3. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 39/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 78/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

5. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 81/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

6. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού βάσει της υπ. αριθ. 91/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

8. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας Δήμου Σερβίων.

9. Περί ακύρωσης ή μη της με αριθμό 76/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβίων Βελβεντού.

10. Περί αποδοχής πρακτικού της Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης για παραχώρηση έκτασης στο Πολύραχο.

11. Μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος του υπ. αριθ. 1124 αγροτεμαχίου για ανέγερση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην θέση του Ναυτικού Συλλόγου Κοζάνης.

12. Τροποποίηση της αριθ. 37/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.

13. Περί σύστασης Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Σερβίων.

14. Διάθεση καυσόξυλων από συνιδιόκτητο δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού.

15. Περί υλοτομίας Δημοτικού δάσους Κοινότητας Ελάτης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ