ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-04-2021

 Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 19:30 συνεδρίασε εκτάκτως (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

 Ενημέρωση για την ματαίωση του άτυπου Δημοψηφίσματος και λήψη απόφασης για το Δάσος Μεσσιανής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ