ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-04-2021 (1ο ΜΕΡΟΣ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-04-2021 (2ο ΜΕΡΟΣ)

Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 και ώρα 20:30 συνεδρίασε εκτάκτως (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Σερβίων, σχετικές με το Δάσος Μεσσιανής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ