Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση στις 05/04/2021 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

   Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ