Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:  

 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ