Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε εκτάκτως στις 01/02/2021 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Συζήτηση – λήψη απόφασης για ενέργειες από πλευράς του Δήμου Σερβίων σχετικά με την προοπτική εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ