Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνεδρίασε εκτάκτως στις 22/01/2021 δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Περί ορισμού μελών Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ