Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

 Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ