Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Σερβίων

2. Συζήτηση για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ