ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί παραχώρησης χώρου και χορήγησης προέγκρισης στην εταιρεία RED LIONS για λειτουργία τσίρκου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ