ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ)

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί εκλογής αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

2. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης της υπ. αριθ. 882 έκτασης στην Κοινότητα Ροδίτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

3. Περί παραχώρησης χώρου στην Κεντρική Πλατεία Σερβίων για τοποθέτηση περιπτέρου ενημέρωσης πολιτών από Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ