Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» σας κοινοποιούμε την υπ΄αρ. πρωτ.: 4147/09.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ1Η46ΜΓΗ5-ΝΝΙ) προκήρυξη του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης τουλάχιστον ενώπιον Εφετείων (παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω), όπως υποβάλουν στο Δήμο Σερβίων αίτηση υποψηφιότητας/συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (08/12/2021).

Η αίτηση δέον όπως συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περικλείονται όλα  τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη (η αίτηση δεν θα περικλείεται στο φάκελο παρά θα συναποστέλλεται με αυτόν, προκειμένου να κατατεθεί αρμοδίως).

Η αίτηση θα απευθύνεται στο Δήμο Σερβίων (υπ’ όψιν του Γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου - τηλ.2464350119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και θα υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς θα κριθεί από την ημερομηνία αποστολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ