Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τον τελικό πίνακα κατάταξης και επιτυχόντων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ.: 4978/01.08.2023 ανακοίνωσης του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ, σε συνέχεια της γνωστοποίησης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18.08.2023.  Καθώς παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, η προσωρινή κατάταξη και οι προσωρινά επιτυχόντες του διαγωνισμού δεν υπέστησαν καμία αλλαγή.

Από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης ΕΔΩ