ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ / ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ / ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ

 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΠΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ