Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητά μας!

Ο Δήμος Σερβίων προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από την παράνομη επεξεργασία τους και τηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου αυτά να είναι ασφαλή. Έπειτα από τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο εξής αποκαλούμενο και ως «ΓΚΠΔ) ο Δήμος μας καταβάλει διαρκείς προσπάθειες ώστε κατά τις συναλλαγές σας με αυτόν να τηρούνται όλες οι εγγυήσεις προστασίας δεδομένων.

Ο Δήμος Σερβίων αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του είτε είστε δημότης/ επισκέπτης και επιθυμείτε να λάβετε τις υπηρεσίες του Δήμου είτε είστε εργαζόμενος σε αυτόν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 246350100

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 50500, ΣΕΡΒΙΑ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία σας που είναι απολύτως απαραίτητα ανάλογα την υπηρεσία στην οποία απευθύνεστε. Μπορεί να σας ζητηθούν τα εξής δεδομένα:

Δεδομένα ταυτότητας: Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο την ηλικία,

Δεδομένα επικοινωνίας: Η διεύθυνσή σας, τηλέφωνο, e- mail

Δεδομένα επαγγελματικά: το επάγγελμα, η επαγγελματική σας θέση

Δεδομένα επισκεψιμότητας: τις ημερομηνίες της επίσκεψης,

Δεδομένα ασφάλισης: το ΑΜΚΑ σας μόνο εάν απευθύνεστε σε υπηρεσία που συσχετίζεται με την κατάσταση της υγείας σας ή την παροχή φροντίδας σε εσάς

Δεδομένα φορολογικής ταυτοποίησης: ΑΦΜ, ΔΟΥ όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υπηρεσία που χρειάζεστε.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ασκήσουμε νόμιμα τη δημόσια εξουσία, για να τηρήσουμε νόμιμες υποχρεώσεις μας, για να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον καθώς και για να υποστηρίξουμε το βασικό αγαθό της ζωής σας, όταν αυτό χρειαστεί. Τα προαναφερόμενα αποτελούν το νόμιμο δικαίωμά μας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να κρατάμε τις πληροφορίες αυτές για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας. Στην περίπτωση που εκδοθεί νομοθέτημα το οποίο ορίζει τη διαγραφή ή καταστροφή των αρχείων μας σε προγενέστερο χρόνο οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος και να καταστρέφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πριν το χρονικό αυτό διάστημα.

Τα δεδομένα σας στέλνονται σε τρίτες υπηρεσίες μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας και για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Υπάρχει πιθανότητα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σας συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία, η οποία στο πλαίσιο της τεχνικής ή λειτουργικής υποστήριξης του Δήμου μας.

Έννοιες

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει έναν άνθρωπο («υποκείμενο των δεδομένων») άμεσα ή έμμεσα (ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

1. Δικαίωμα πρόσβασης

2. Δικαίωμα διόρθωσης

3. Δικαίωμα στη λήθη

4. Δικαίωμα στην φορητότητα

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

6. Δικαίωμα εναντίωσης

7. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε παράπονο ή καταγγελία σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα), ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628

 Σας παρακινούμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα!!