Ο Δήμος Σερβίων εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» του Πράσινου Ταμείου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» προκειμένου για την υλοποίηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π. Δήμου Σερβίων.


Με σκοπό να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, οι Δήμοι καταρτίζουν Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων τους, σε περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται και στην οποία θα εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα περιεχόμενα του Σ.Α.Π.


Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σερβίων προέβη στην υλοποίηση του Σ.Α.Π. στα λειτουργικά όριά του. Βασικός στόχος του αποτελεί η ολοκληρωμένη εκπόνηση προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.


Με βάση την αρχή της προσβάσιμης αλυσίδας και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, προτάθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των απαραίτητων αλυσίδων προσβασιμότητας,
προκειμένου να επιτευχθεί αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι γραμμικές παρεμβάσεις που προτάθηκαν για την εξασφάλιση της προσβάσιμης αλυσίδας χωροθετούνται στο βασικό αστικό του Δήμου, τα Σέρβια και ειδικότερα στις παρακάτω οδούς:
• Οδικός Άξονας Ελασσόνας – Κοζάνης
• Μακρυγιάννη
• Φιλίππου
• Εθνικής Αντιστάσεως
• Ολυμπίου Γεωργάκη
• 6 ης Μαρτίου
• Μακεδονίας


Επίσης, αξιολογήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις προσβασιμότητας στους ακόλουθους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους:


Κοινόχρηστοι χώροι:
• Πάρκο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων
• Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο


Κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες υπηρεσίες/Δημόσια Κτίρια:
• Β’ Παιδικός Δημοτικός Σταθμός Σερβίων
• Κ.Α.Π.Η. Σερβίων
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων
• Α’ Παιδικός Σταθμός Σερβίων
• 4ο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων
• Γυμνάσιο – Λύκειο Σερβίων
• Κέντρο Υγείας Σερβίων


Επίσης, σε αυτό προτάθηκαν χώροι καταφυγής, υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης ατόμων με αναπηρία και χώροι προσωρινής περίθαλψης εντός της περιοχής παρέμβασης.


Σημειώνεται πως στο πλαίσιο καθορισμού των προτεινόμενων μέτρων του Σ.Α.Π., ο Δήμος προχώρησε σε διαδικασία διαδικτυακής διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της ιστοσελίδας του και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Βασική επιδίωξη αυτού ήταν αφενός η ενημέρωσή τους αναφορικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και αφετέρου η δυνατότητα συμμετοχής επί των προτάσεων, μέσω ηλεκτρονικής αποστολής των απόψεών/παρατηρήσεών τους.


Το Σ.Α.Π. Δήμου Σερβίων υλοποιήθηκε από την εταιρία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες».

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Σερβίων έχει ολοκληρωθεί, εγκριθεί και παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου.