ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Άρση ακαταλληλότητας πόσιμου νερού Κοινότητας Γουλών

        Ανακοινώνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών ανόρυξης εφεδρικής υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Γουλών με μέριμνα της ΔΕΥΑ Κοζάνης προς υποστήριξη της τροφοδοσίας Γουλών και Ρυμνίου το πόσιμο νερό της Κοινότητας Γουλών θεωρείται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

        Ευχαριστούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ