ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

24643 50 104 / dimarxos [at] dservion.gr

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/906546%CE%9C%CE%93%CE%975-95%CE%A5?inline=true

 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6981 929 869

 

ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6970 929 901

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6945 275 657

 

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

6979 330 793

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

6980 808 679