Ο Δήμος Σερβίων στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων έναντι πυρκαγιάς, καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων και αγρών, που βρίσκονται εντός των οικοδομικών ορίων του οικισμού Σερβίων και των λοιπών οικισμών να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους μέχρι 30 Απριλίου 2023 (ενόψει της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1/5/2023). Οφείλουν επίσης να τηρούν το χώρο καθαρό ως της 31οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για τον καθαρισμό οικοπέδων, χωραφιών ή ανοιχτών χώρων έχει ο ιδιοκτήτης τους ή ο αντιπρόσωπός τους σύμφωνα με την 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (Απόφαση 18851/Φ.700.20/7-4-2023 του Υπουργείου Κλιμ. Αλλαγής και Πολιτ. Προστασίας – ΦΕΚ 2549/Β/19-4-2023) που κοινοποιήθηκε στους Δήμους της χώρας στις 21/04/2023(Σχετ. 1484/21-04-2023 έγγραφο της Π.Υ. Δυτ. Μακεδινίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  αναλαμβάνει ο Δήμος τον καθαρισμό και επιβάλει ή καταλογίζει πρόστιμο 0,50 λεπτά ανά τ.μ. του οικοπέδου ή του αγρού με ελάχιστο ποσό τα 200,00€ συν τη δαπάνη καθαρισμού.