Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεταξά» και των προβλεπόμενων δοκιμών στο νέο δίκτυο αγωγών, καλούνται οι κάτοικοι της Κοινότητας Μεταξά να προχωρήσουν, από την πλευρά τους, στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να συνδεθούν εντός του φρεατίου που έχει τοποθετηθεί στο όριο της ιδιοκτησίας τους και αποτελεί την καινούρια τους παροχή.

Επισημαίνεται ότι εντός του προαναφερθέντος νέου φρεατίου έχει ήδη τοποθετηθεί (στα πλαίσια εργολαβίας τηλεμετρίας) νέο ηλεκτρονικό υδρόμετρο, επί του οποίου θα γίνει η σύνδεση.

Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία, πέραν της οποίας το παλαιό δίκτυο θα τεθεί εκτός λειτουργίας και η παροχή νερού θα γίνεται αποκλειστικά από το νέο δίκτυο, τίθεται η Δευτέρα 24/04/2023.

Για κάθε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Μπλαχάβα στο τηλ. 6948470102 ή τον κ. Παναγιώτη Δραγκόλα στο τηλ. 6972850807.

 Σέρβια, 17/03/2023

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ελευθερίου