Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου πού αφορά το πόσιμο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, οι θέσεις και οι προτάσεις σας, λαμβάνονται υπόψη στην Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού που καταρτίζει ο Δήμος Σερβίων. Ευχαριστούμε!

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, καντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: